Återställ panel i Ubuntu

Jag nämnde artikel igår gällande Docky. Då känns det onödigt att ha panelen längst ner i gnome och valde att ta bort den.
Skulle det vara så att du önskar få tillbaka den kan detta göras med följande kommandorader i Terminal:


gconftool --recursive-unset /apps/panel

rm -rf ~/.gconf/apps/panel

pkill gnome-panel


Nu skall panelerna både där uppe och nere återställas till ursprungsskicket.

0 kommentarer:

Populära inlägg